Integritetspolicy

Vi värnar om din personliga integritet. Här kan du läsa om vilka personuppgifter vi hanterar om dig, varför vi gör det och vilka rättigheter du har.

Storköksservice syd AB, 559102-1570, Stenbitsvägen 3, 263 75 Nyhamnsläge, är personuppgiftsansvarig, vilket betyder att vi har det fulla ansvaret hur dina personuppgifter hanteras och att det sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?

Typ av kund, Namn, Org. Nr, Postadress, E-postadress, Telefonnummer, Utrustning. Dessa uppgifter samlas in för att reparation och service ska kunna genomföras och hanteras samt att vi ska kunna kontakta och identifiera dig som kund.

Hur samlar vi in personuppgifter?

Personuppgifter samlas in på tre sätt:

  • Genom att du lämnar personuppgifter vid kontakt med oss.
  • Då du själv skriver i personuppgifter vid felanmälan.
  • Då du själv skriver i personuppgifter vid formuläret kontakta oss. 

Hur länge sparar vi personuppgifter?

Personuppgifter sparas i högst ett (1) år efter avslutad kundrelation.

Vilken rättslig grund har vi för hanteringen av personuppgifter?

Följande rättsliga grunder finns för hanteringen av personuppgifter:

  • Med stöd i fullföljande av avtal för utförande av tjänst. Att samla och spara väsentliga uppgifter om dig så att vi på ett säkert och riktigt sätt kan reparera, göra service och installera era produkter.

Dina rättigheter

Som kund har du alltid rätt till ett registerutdrag samt att begära borttagning ur våra register. Meddela oss också om du behöver ändra eller rätta några personuppgifter som finns sparat om dig, som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Har du invändningar kring vår hantering av dina personuppgifter kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.

Godkännande av integritetspolicy

I och med att du kryssar i att du läst vår integritetspolicy vid våra formulär så godkänner du vår hantering av dina personuppgifter.

Övriga mottagare av personuppgifter

Personuppgifter kan komma att delas med närstående företag, om så krävs för fortsatt hantering av din order, serviceanmälan, felanmälan och kundkontakt. Om så sker kommer du alltid att informeras om detta, med möjlighet att få dina personuppgifter borttagna hos det närstående företaget.

Ändring av integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Uppdaterad 2020-02-18

Rulla till toppen